Veronika Richterová a její PET-ART

29.06.2018

Čistě náhodou jsem objevili na zahraničním webu tvorbu Veroniky Richterová a zaujala nás natolik, že jsme se odvážili ji kontaktovat, zda-li je možné napsat o ní krátký článek na náš blog, a paní Richterová k našemu nadšení souhlasila.

Veronika Richterová vystudovala VŠ uměleckoprůmyslovou v Praze a umění se začala věnovat od roku 1990 - nejdříve malbě a rozměrným plechovým smaltovaným plastikám, jak sama na svých stránkách píše. Od konce 90. let pak i tvorbě mozaiky. Zaměření na PET-ART se projevilo v její sochařské činnosti v roce 2004, ale samozřejmě nesmíme opomenout i další tvorbu jako malbu, fotografování a kreativní programy pro děti a dospělé zamřené na up-cycling, kterými se též zabývá. Sama autorka říká: "Díky pet-artu vznikla potřeba probírat se kontejnery na tříděný plast a vybírat si tam materiál vhodný pro mou práci. Záhy jsem zjistila, že sortiment pet lahví se rychle mění. Některé oblíbené typy náhle zmizí, jiné se náhle vynořují. Zřetelně jsem si uvědomila, že i tyto zdánlivě bezvýznamné, pomíjivé předměty je třeba zachovat do budoucna jako svědectví doby." Proto v roce 2007 spolu se svým mužem Michalem Cihlářem začala budovat sbírku, která mapuje vývoj designu pethlaví. V současné době obsahuje sbírka kolem 3 000 položek ze 76 států světa.

Více si toho můžete přečíst na stránkách samotné autorky www.veronikarichterova.com.

Rádi bychom touto formou pozvali i všechny zájemce, dílo Veroniky Richterové si můžete prohlédnout do konce roku také ve studovnách městské knihovny v Praze.