1. díl - Co je vermikompostování

29.01.2021

Byli jsme osloveni paní Dvořáčkovou jestli bychom neměli zájem o článek věnující se výrobě vermikompostéru. Toto téma nás v redakci zajímá (někteří z nás již vlastní vermikompostér doma mají), proto jsme na spolupráci kývli, a rozhodli se udělat miniseriál o vermikompostování. Začínáme vysvětlením, co to vůbec je, ale nebojte se, v dalších dílech si s námi i kompostér budete moci vytvořit.

Vermikompostování je poměrně nová metoda zpracování biologických odpadů, která využívá žížaly. Produktem vermikompostování je na živiny velmi bohatý materiál - vermikompost. Na rozdíl od klasického kompostování ovšem není nutné mít zahradu, naopak postačí méně než metr čtvereční. Hnací silou vermikompostéru jsou totiž žížaly.

Žížaly lze pochytat i na zahradě, ovšem byl vyšlechtěn druh kalifornských žížal, které jsou nejen výkonnější, ale také mnohem citlivější na teplotu, vlhkost a světlo, takže na rozdíl od běžné žížaly nemají důvod z vermikompostéru vylézat.

Samotná technologie vermikompostování je velice snadná, postačí jen dva kyblíky, které jsou spojeny víkem s otvory. Do vrchní nádoby se uloží žížalí násada a poté se na ni ukládá biologický odpad. Do druhé nádoby poté odtéká přebytečná vláha, kterou je dobré naředit a využívat jako zálivku k pokojovým květinám. Zálivka bývá běžně označená jako žížalí čaj.

Proč vermikompost?

V současnosti jsou zdravá půda a zvyšování podílu organické hmoty v půdě velmi skloňovanými tématy. Pouze půda v dobré kondici je schopna podržet vláhu a do jisté míry i odolávat suchu. Kompost či vermikompost je, stejně jako například hnůj, tradiční hnojivo, jehož aplikace jde ruku v ruce se zvyšováním obsahu organické hmoty v půdě a pestrou půdní biodiverzitou. Právě půdní organismy a organická hmota dělají půdu půdou, bez nich by byla půda jen mrtvou směsí mateční horniny, jen neživým prachem.

"Založte kompost, kompost je líheň nového v rozkladu starého." Hana Librová

Autoři článku se v rámci projektů SYM:BIO (SYM:BIO - Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově), které jsou řešeny v programu INTERREG (Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu), snaží podpořit povědomí o významu půdy a biologické rozmanitosti pro životní prostředí a pro možnosti přizpůsobení se suchu.

Autor/foto: Helena Dvořáčková