2. díl - Výroba vermikompostéru

08.07.2021

Vermikompostování je metoda, při které je biologicky rozložitelný odpad přeměněn na vermikompost, tedy na organické hnojivo. Oproti klasickému kompostování, kdy jsou odpady rozkládány mikrobiálním společenstvem, se při vermikompostování zapojují žížaly. Výsledný vermikompost je na živiny velice bohaté hnojivo, které je ideální volbou nejen pro zahradu, ale i pro pokojové rostliny. Kromě zmíněného vermikompostu je dalším produktem takzvaný žížalí čaj, tekutina vytékající z vermikomposteru, která může být využitá jako zálivka ke květinám. V současné době se vermikompostování stává stále oblíbenějším způsobem, jak využívat biologické odpady v domácnostech.

Budete potřebovat:

 • Tři nádoby - kyblíky s dvěma víky
 • Vrtačku
 • Noviny, nosič na vajíčka či kartonové krabice
 • Zalamovací nůž
 • Žížalí násadu

Pracovní postup:

 1. Do víka nádoby vyřízněte otvor (nezajíždějte až ke krajům, na víku bude stát kyblík a nesmí otvorem propadnout).
 2. Tímto víkem poté kyblík uzavřete.
 3. Vyvrtejte díry do dna druhého kyblíku. Díry by měly být spíše menší, aby jimi žížaly nepropadávaly. A kyblík s dírami položte na druhý kyblík, který má otvor ve víku.
 4. Na dno kyblíku s dírami natrhejte a rozvrstvěte noviny, kousky kartonové krabice či nosiče na vajíčka. Na natrhané materiály rozprostřete násadu žížal.
 5. V tomto bodě je vermikompostér připraven k používání. Výhledově je ale dobré si připravit náhradní kbelík, který budete potřebovat, až bude vermikompostér plný.
 6. Obdobně jako u druhého kyblíku udělejte díry do dna třetího kyblíku a vyřízněte otvor do dalšího víka.
 7. Jakmile bude váš kompostér plný až po okraj, dejte na něj víko s otvorem a umístěte na něj váš náhradní kyblík, do kterého začněte ukládat odpady. Žížaly se přesunou za potravou do třetího kyblíku a vám zůstane druhý kyblík plný kvalitního organického hnojiva.
 8. Především v teplých měsících se ve vermikpostéru pravděpodobně začnou objevovat octomilky. To je největší problém vermikompostování a jen těžko se tomu předchází. Je proto lepší vždy váš kompostér zakrýt geotextílii.

Autoři fotonávodu se v rámci projektů SYM:BIO (SYM:BIO - Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově) , které jsou řešeny v programu INTERREG (Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu), snaží podpořit povědomí o významu půdy a biologické rozmanitosti pro životní prostředí a pro možnosti přizpůsobení se suchu.

Ing. Helena Dvořáčková, Ph.D.

Ing. Jitka Čermáková

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D

Mendelova univerzita v Brně