Výtvarka s Amosem - Cínové lego figurky

09.02.2021

Máme pro vás projekt vhodný na tvoření s dětmi venku nebo třeba na táboře. Technika je jednoduchá, je zde však nutná spolupráce někoho dospělého, protože budeme tavit cín v ohništi.  

Motivace:  

Seznámíme děti s cínem a jeho vlastnostmi. Cín má velmi nízký bod tání, je velmi dobře kujný a zároveň odolný vůči korozi. Je známý lidstvu už od dob pravěku jako součást slitiny zvané bronz. Můžeme žáky odkázat na pravěké umění například bronzovou sošku býka z Býčí skály. Nechejte studenty přinést různé mince, knoflíky nebo drobné předměty, ze kterých si sami vytvoří cínový odlitek. Učebnu bude třeba vyměnit za venkovní prostory s ohništěm, a tak si také osvojíme bezpečné rozdělávání ohně. Pokud máte v plánu využít táborák pro opékání špekáčků, udělejte to až po dokončení tavicího experimentu!

Bezpečné tvoření: Upozorníme děti, že budeme pracovat s horkými předměty, tudíž musí přesně dodržovat instrukce dospělého, aby se nezranily. Práce není vůbec složitá nebo nebezpečná, jenom je důležité, aby se děti učily respektovat pokyny dozoru. 

Obtížnost: Středně obtížné

Potřebný čas: 45 - 60 minut

Materiál a pomůcky:

 • lego panáčci
 • červený formovací písek (můžete také vytvořit silikonovou formu z žáruvzdorného silikonu Silcotin, která je na opakované použití)
 • cínové dráty, zbytky cínu (používá se při technice Tiffany)
 • plechovka
 • pevný alobal
 • plechová mělká miska
 • kleště
 • lžička
 • kartáček
 • žáruvzdorné rukavice
 • pilník na železo, nůžky na plech

Pracovní postup:

 1. Nejprve si připravíme formu pro naše odlitky. Olejový písek nasypeme do mělké nádoby, pečlivě uhladíme do rovna a obtiskneme do něj lego panáčky. Olejový písek zaručí přesnost tvaru při odlévání a lze jej pak opakovaně použít na další odlévání. 
 2. Zbytky cínu, cínové dráty vložíme do plechovky s vytvarovanou nálevkou (vytvarujeme pomocí kleští). Plechovku dobře uzavřeme pevným alobalem složeným alespoň na dvojito. 
 3. Plechovku vložíme do ohně. Cín potřebuje k roztavení teplotu 232 °C, čehož v rozpáleném ohništi (nebo třeba grilu) dosáhneme asi za 15 minut. 
 4. Plechovku vyjmeme z ohniště např. pomocí grilovacích kleští. Nyní musíme pracovat opravdu rychle. Sundáme alobal (pozor, je křehký, ať vám nenapadají kousky do rozpuštěného cínu). 
 5. Plechovku uchopíme do kleští a tekutý cín nalijeme do prohlubní v písku. Cín brzy ztuhne a figurky můžeme vyjmout a očistit je od písku kartáčkem. Detaily lze upravit nůžkami na plech a pilníkem na železo.

Autor/video: Výtvarná dílna Amos